Thursday, September 10, 2009

MASA : Merubah Hidup ANDAAKAN TERBIT !


MASA : Merubah Hidup ANDA, adalah buku ilmu pengetahuan Lestari INTENS. Buku ini meliputi fakta sejarah, informasi dan motivasi berkenaan dengan MASA, termasuklah kejadiannya, penggunaannya dan bagaimana manusia menggunakannya bermula dari zaman pra sejarah lagi.

Maklumat yang terdapat di dalam buku ini amat berguna untuk menambah pengetahuan dan memberi motivasi penggerak minda terutamanya kepada anak-anak dan dibantu dengan ilustrasi yang akan menambah pemahaman. Antara persoalan yang akan anda ketahui ialah :

Kenapa MASA menjadi sangat penting?

Bila manusia mula mengukur MASA?
Apa alat pengukur MASA yang terawal?
Apa alat pengukur MASA yang paling tepat di dunia?
Bagaimana jam hari ini mula dicipta?
dan
Bagaimana MASA dapat merubah hidup kita?


No comments:

Post a Comment